Wyniki matury 2022

W maju 2022 egzamin dojrzałości zdawało 47 absolwentów „Parasola”. Był to ostatni rocznik naszych gimnazjalistów, którzy egzaminem maturalnym zakończyli piękną, 20-letnią historię liceum trzyletniego na Hawajskiej. Ten piękny finał przyniósł wspaniałe wyniki z matury, które są jeszcze lepsze niż w zeszłym roku.

Drodzy Maturzyści jesteśmy z Was dumni! Odnieśliście wielki edukacyjny sukces i to pomimo dwóch lat pandemii, jaka Was spotkała w czasie nauki w liceum. Wam i Waszym nauczycielom serdecznie dziękujemy i gratulujemy!

Absolwenci „Parasola” z przedmiotów na poziomie podstawowym z pierwszym wynikiem na Ursynowie napisali matematykę i j.angielski, a z drugim wynikiem j.polski.

W przypadku przedmiotów w zakresie rozszerzonym – nasi Maturzyści z pierwszym wynikiem na Ursynowie napisali: j.polski, j.angielski, matematykę, biologię, chemię, fizykę, historię i wos. Z drugim wynikiem geografię oraz z trzecim wynikiem informatykę.

(Z pozostałych przedmiotów obecnie nie mamy obiektywnych danych porównawczych, gdyż Okręgowa Komisja Egzaminacyjna podała wyniki średnie tylko z tych przedmiotów, gdzie w danej szkole było co najmniej 5 zdających).

 

Wyniki egzaminu maturalnego 2022 z przedmiotów na poziomie podstawowym:

Liceum „Parasola” średnia na Ursynowie średnia w Warszawie
język polski 70,85 % 60,49 % 57,48 %
matematyka 93,89 % 71,72 % 67,32 %
język angielski 98,97 % 91,66 % 87,23 %
język niemiecki 93,00 % 82,23 % 80,57 %
język francuski 91,00 % 86,00 % 83,69 %

 

Wyniki egzaminu maturalnego 2022 z przedmiotów w zakresie rozszerzonym:

Liceum „Parasola” średnia na Ursynowie średnia w Warszawie
język polski 87,93 % 67,72 % 62,42 %
matematyka 79,33 % 51,18 % 47,98 %
język angielski 93,20 % 81,54 % 74,18 %
język niemiecki 86,67 % 67,60 % 65,41 %
język francuski 78,40 % 79,27 % 65,25 %
historia 83,33 % 48,90 % 48,80 %
wos 79,67 % 44,93 % 42,59 %
biologia 76,00 % 51,98 % 51,54 %
chemia 64,67 % 39,74 % 44,93 %
geografia 71,46 % 56,30 % 55,13 %
fizyka 69,43 % 45,75 % 50,40 %
informatyka 70,40 % 60,95 % 50,60 %

*) opracowanie na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

 

=> Zobacz także wyniki egzaminu maturalnego z 2021 roku