Arduino na informatyce

Na lekcjach informatyki w klasie 7. poznajemy rozmaite zastosowania modułów Arduino. Nasza szkoła uczestniczy także w programie Laboratoria Przyszłości, w ramach którego rozwijamy kompetencje cyfrowe, kreatywność i wykorzystanie nowoczesnych technologii w życiu codziennym. Więcej o programie Laboratoria Przyszłości:https://www.gov.pl/web/laboratoria