Stypendium premiera dla Piotra

26 października odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów za najlepsze wyniki w nauce. Wśród uhonorowanych tym wyróżnieniem jest Piotr Kacprzak, uczeń klasy 2a. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi liceum, który otrzymał promocję z wyróżnieniem i najwyższą średnią ocen na świadectwie. Serdecznie gratulujemy Piotrowi tego wyjątkowego wyróżnienia (czytaj więcej …)

Mediacje rówieśnicze

W dniach 21-22 października uczniowie naszego Liceum uczestniczyli w pierwszej części Warsztatów Mediacji Rówieśniczych, organizowanych przez Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Uczyliśmy się rozwiązywać konflikty w taki sposób, aby skłócone strony same doszły do porozumienia i zgody. Zaskoczyło nas, że to jest takie trudne. Zadaniem mediatora jest bowiem przede (czytaj więcej …)