Zapisy kandydatów do liceum

Jeszcze do piątku 22 marca potrwają zapisy kandydatów do klas pierwszych w liceum. Należy przesłać wypełnioną czytelnie ankietę zgłoszeniową kandydata (do pobrania ze strony szkoły), kopię świadectwa szkolnego po klasie VII oraz kopię opinii lub orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeśli uczeń taką posiada. Wymienione dokumenty można złożyć w sekretariacie szkoły (czytaj więcej …)